Ekim 20 2018 20:40:44
Ana Men
· Ana Sayfa
· Oyma Baðlama
· Yaprak Baðlama
· Kelebek Baðlama
· Elektro Baðlama
· Ardýç Baðlama
· Gül Baðlama
· Maun Baðlama
· Dut Baðlama
· Cura Baðlama
· Baðlama Teknesi
Boran Müzik
· Hakkýmýzda
· Resimler
· Sipariþ
· Ýletiþim
· Baðlama Satýþ
· Hesap Numaralarý
ye Girii
Kullanc Ad

ParolaHenz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
Oyma Baðlama

Oyma baðlamanýn temel özelliði YEKPARE olmasýdýr.

Oyma baðlamanýn teknesi, gürgen, ketane ve dut aðacýndan oyularak elde edilir. Uzun süre kurutuldukran sonra, baðlanýr hale gelir. Bunlarda yarma ve tüm aðaçtan olmak üzere iki kýsýmdýr.

Oyma baðlamalar içerisinden en makbul olaný yarma ve dut aðacýndan yapýlanlardýr. Aðaçlarýn yaþlý ve sýk damarlý olmasý yeðlenir. Aðacýn özünün tekenenin en derin yerinde olmasý istenen bir özelliktir.


Tekne Oyma

orma-baglamalar-1_t1.jpgOyma Baðlamalardan

oyma-baglama-2_t1.jpgTekne Oyma

oyma-baglama-3_t1.jpgOyma Ýþlemi Bitmiþ.

oyma-baglama-4_t1.jpgBoran Mzik
Boran Mzik Balama ve Saz Evi, Balama malat, Balama Sat ve Balama Tamirinde 10 yllk deneyimi ile hizmet veriyor.
Balama Resimleri | Balama Fiyatlar | Balama eitleri | Balama Sat | Balama Notalar | Saz Fiyatlar | Ksa Sap Saz | Elektro Saz

Valid XHTML 1.0 Transitional